פלור שמרת
פיקוח וניהול פרויקטים

אתרי בנייה חונקים 579 את תל אביב