פלור שמרת
פיקוח וניהול פרויקטים

בנייה ירוקה וקיימות