פלור שמרת
פיקוח וניהול פרויקטים

בקשות לתמ"א 38 3,000 בכל רבעון – ורק 1,000 דירות נמכרות