פלור שמרת
פיקוח וניהול פרויקטים

דירות חדשות במרכז הארץ ב- 1.6 מיליון שקל