פלור שמרת
פיקוח וניהול פרויקטים

הבטחות שווא, השמצות וציטוטים