פלור שמרת
פיקוח וניהול פרויקטים

יזמים, כך תבטיחו ניהול פרויקט התחדשות עירונית מוצלח