פלור שמרת
פיקוח וניהול פרויקטים

כך הופכים שכונה לבריאה