פלור שמרת
פיקוח וניהול פרויקטים

לחכות לתמ"א 38 או לשפץ את הבניין הישן לבד