פלור שמרת
פיקוח וניהול פרויקטים

מפת תכניות הפינוי-בינוי הארצית