פלור שמרת
פיקוח וניהול פרויקטים

תל אביב, מנהטן ומס רגולציה / השלכות אפשריות על מחירי הדיור